Szkolenia BHP wstępne

Szkolenia wstępne BHP Wrocław dla firm

Szkolenie wstępne musi zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy na stanowisku pracy. Składa się z dwóch części Instruktażu ogólnego oraz Instruktażu stanowiskowego. Odbycie szkolenia pracownik poświadcza własnoręcznym podpisem na karcie szkolenia wstępnego.

Instruktaż ogólny:
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Instruktaż stanowiskowy:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Uzyskaniu wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych oraz wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Przeznaczony jest dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno – organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Więcej

Szkolenia wstępne BHP Wrocław – kto powinien je przeprowadzić?

Przepisy mówią, że tym zadaniem może samodzielnie zająć się pracodawca, o ile spełnia on określone warunki – musi być uprawniony do wykonania zadań służb BHP. By je otrzymać, zobowiązany jest ukończyć odpowiednie szkolenie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) podaje także inne podmioty, uprawnione do tego, by przeprowadzić szkolenie BHP wstępne we Wrocławiu. Oprócz przeszkolonego pracodawcy może to zrobić osoba, wykonująca w firmie zadania pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdecydowanie najłatwiejszą opcją jest zaufanie wyspecjalizowanemu usługodawcy. Nie dziwi więc fakt, że tak wiele podmiotów decyduje się zrealizować ten obowiązek właśnie w ten sposób. Znika wtedy konieczność poświęcania własnego czasu na doszkalanie siebie, pracowników oraz na aktualizację zdobytej wiedzy.

Szkolenia BHP wstępne we Wrocławiu – zadbaj o bezpieczeństwo w swoim zakładzie

Jesteśmy grupą ekspertów, którzy mają bogate branżowe doświadczenie. Śledzimy zmiany przepisów. Wiemy w jaki sposób:

  1. powiadomić pracowników o konkretnych czynnikach środowiska pracy;
  2. podzielić się z zatrudnionymi osobami wiedzą o tym, jak należy chronić się przed różnorodnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia;
  3. przekazać treści teoretyczne oraz praktyczne umiejętności.

Szkolenie wstępne BHP organizowane we Wrocławiu przeznaczone jest dla firm, chcących wyposażyć swoich pracowników we wszystkie niezbędne informacje na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, by dowiedzieć się więcej o usłudze. Szkolenie BHP wstępne to tylko jedna z naszych usług. Zapraszamy także do skorzystania z m.in. pomocy w formie profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego, koordynacji BHP na budowach czy analizy bezpieczeństwa maszyn.

Zainteresowała Cię oferta?

Zapraszamy do kontaktu!