Szkolenia BHP wst臋pne

Wst臋pne szkolenia BHP dla firm

Szkolenie wst臋pne musi zosta膰 przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy na stanowisku pracy. Sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci Instrukta偶u og贸lnego oraz Instrukta偶u stanowiskowego. Odbycie szkolenia pracownik po艣wiadcza w艂asnor臋cznym podpisem na karcie szkolenia wst臋pnego.

Instrukta偶 og贸lny:
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczeg贸lno艣ci z podstawowymi przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w uk艂adach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy obowi膮zuj膮cymi w danym zak艂adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przeznaczony jest dla wszystkich os贸b, kt贸re rozpoczynaj膮 prac臋 w danym zak艂adzie pracy.

Instrukta偶 stanowiskowy:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika informacji o czynnikach 艣rodowiska pracy wyst臋puj膮cych na danym stanowisku pracy i w jego bezpo艣rednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym zwi膮zanym z wykonywan膮 prac膮. Uzyskaniu wiedzy i umiej臋tno艣ci dotycz膮cych sposob贸w ochrony przed zagro偶eniami wypadkowymi i zagro偶eniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych oraz wiedzy i praktycznych umiej臋tno艣ci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Przeznaczony jest dla pracownik贸w nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na kt贸rych wyst臋puje nara偶enie na dzia艂anie czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia, uci膮偶liwych lub niebezpiecznych, dla pracownik贸w przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunk贸w techniczno – organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dzia艂aniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narz臋dzi, maszyn i innych urz膮dze艅. Szkolenie jest przeznaczone r贸wnie偶 dla student贸w odbywaj膮cych praktyki studenckie oraz uczni贸w odbywaj膮cych praktyczn膮 nauk臋 zawodu.

Zainteresowa艂a Ci臋 oferta?

Zapraszamy do kontaktu!