Ocena ryzyka zawodowego

Profesjonalna ocena ryzyka zawodowego Wrocław

Ocena Ryzyka Zawodowego na Stanowisku Pracy Wrocław

Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji w tym zakresie. Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe to inaczej prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. W szczególności należy mieć na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.

Oceny ryzyka zawodowego można dokonać najprostszymi metodami, ale zawsze w sposób udokumentowany. Do najważniejszych rzeczy, które trzeba wykonać należy:

 • zidentyfikowanie zagrożeń występujących na wszystkich stanowiskach (grupach stanowisk) w firmie,
 • określenie, czy zagrożenia są znaczące,
 • określenie, czy zapobieganie zagrożeniom odbywa się przy pomocy właściwych środków zaradczych, tak aby uczynić ryzyko jak najmniejszym.

ocena ryzyka zawodowego

 

MASIL OUTSOURCING dokonuje oceny ryzyka zawodowego w PIĘCIU podstawowych krokach:

 • Dokonujemy przeglądu stanowisk pracy, a następnie identyfikujemy zagrożenia
 • Określamy – kto i w jakim stopniu jest narażony na zagrożenia
 • Szacujemy ryzyko i oceniamy skuteczność zabezpieczeń
 • Notujemy swoje spostrzeżenia
 • Podejmujemy decyzje dotyczące redukcji ryzyka

Na życzenie Klienta wykonujemy również ocenę ryzyka zawodowego metodą RISK – SCORE.

Przypominamy, że należy okresowo powtarzać ocenę ryzyka na stanowiskach pracy uwzględniając ewentualne zmiany w technice wykonywania prac, wprowadzaniu nowych technologii.

 

Ocena ryzyka bhp Wrocław – Masil – ocena ryzyka na stanowisku pracy Wrocław

Więcej

Ryzyko zawodowe ocena – dlaczego warto nam zaufać?

Kwestia zidentyfikowania zagrożeń w miejscu pracy jest na tyle ważną sprawą, że warto przekazać ją specjalistom. Tylko wykwalifikowany podmiot zna wszystkie najważniejsze procedury i jest w stanie fachowo zweryfikować ryzyko w miejscu pracy. Bez prawidłowego zrealizowania tego obowiązku pracodawca nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków ujętych m.in. w art. 237 Kodeksy Pracy. Zgodnie z jego treścią konieczne jest konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Należy więc poinformować zatrudnione osoby o tym, jakie ryzyko wiąże się z wykonywaniem określonych zadań.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Wrocław

Z naszą pomocą bez trudu wywiążą się Państwo z obowiązków, o których mówią przepisy. Prawo nie określa, kto powinien zająć się realizacją takiego zadania jak określenie ryzyka zawodowego. Co to oznacza w praktyce?

W niewielkich firmach ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy bywa przeprowadzana przez pracodawcę. Taka osoba musi znać się na rodzaju wykonywanych obowiązków, a także mieć wiedzę na temat wykorzystywanych narzędzi. Nawet w takich sytuacjach najpewniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie jednak zaufanie zewnętrznym ekspertom.

Ocena ryzyka zawodowego we Wrocławiu – bezbłędna identyfikacja ewentualnych problemów

Pracodawca jest odpowiedzialny za to, z kim podejmuje współpracę w tym zakresie. Nasze:

 1. doświadczenie
 2. dokładność
 3. znajomość standardów bezpieczeństwa
 4.  znajomość aktualnych przepisów

decydują o tym, że przeprowadzona przez nas ocena ryzyka BHP jest w pełni profesjonalna i kompleksowa. Zawsze rozpoczynamy pracę od zebrania dokładnych informacji na temat firmy. Następnie ustalamy zagrożenia i szacujemy ryzyko w zgodzie z obowiązującymi normami.

Z przyjemnością przybliżymy, jak dokładnie wygląda ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w naszym wykonaniu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu klientów z Wrocławia i nie tylko.

Zainteresowała Cię oferta?

Zapraszamy do kontaktu!