Ocena ryzyka zawodowego

Profesjonalna ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji w tym zakresie. Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe to inaczej prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. W szczególności należy mieć na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.

Oceny ryzyka zawodowego można dokonać najprostszymi metodami, ale zawsze w sposób udokumentowany. Do najważniejszych rzeczy, które trzeba wykonać należy:

  • zidentyfikowanie zagrożeń występujących na wszystkich stanowiskach (grupach stanowisk) w firmie,
  • określenie, czy zagrożenia są znaczące,
  • określenie, czy zapobieganie zagrożeniom odbywa się przy pomocy właściwych środków zaradczych, tak aby uczynić ryzyko jak najmniejszym.

ocena ryzyka zawodowego

 

MASIL OUTSOURCING dokonuje oceny ryzyka zawodowego w PIĘCIU podstawowych krokach:

  • Dokonujemy przeglądu stanowisk pracy, a następnie identyfikujemy zagrożenia
  • Określamy – kto i w jakim stopniu jest narażony na zagrożenia
  • Szacujemy ryzyko i oceniamy skuteczność zabezpieczeń
  • Notujemy swoje spostrzeżenia
  • Podejmujemy decyzje dotyczące redukcji ryzyka

Na życzenie Klienta wykonujemy również ocenę ryzyka zawodowego metodą RISK – SCORE.

Przypominamy, że należy okresowo powtarzać ocenę ryzyka na stanowiskach pracy uwzględniając ewentualne zmiany w technice wykonywania prac, wprowadzaniu nowych technologii.

Zainteresowała Cię oferta?

Zapraszamy do kontaktu!