Analiza bezpieczeństwa maszyn

Specjalistyczna analiza bezpieczeństwa maszyn – techniczne bezpieczeństwo maszyn

Według danych statystycznych blisko 70% wypadków przy pracy związanych jest z obsługą maszyn. Taka też jest skala strat ludzkich, finansowych, materialnych które ponoszą firmy produkcyjne. Dlatego też zarządzanie bezpieczeństwem maszyn musi być równoprawnym elementem zarządzania działalnością przedsiębiorstw. Prawdziwy sukces odnoszą tylko te firmy dla których bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest celem strategicznie nadrzędnym. Ogólna zasada kształtowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy polega na tym, że wszyscy przyczyniający się do realizacji procesów pracy, tworzą i odpowiadają za bezpieczeństwo. Projektanci, producenci i dostawcy maszyn oraz ich użytkownicy: pracodawcy, nadzór i operatorzy.

analiza bezpieczeństwa maszyn masil

 

Jednym z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa jest wprowadzanie wymagań, dotyczących używanych w procesie pracy maszyn i urządzeń. Zasadniczym przepisem regulującym tą kwestię w UE jest Dyrektywa Maszynowa która w Polsce została wdrożona za pomocą Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.). Rozwiązania konstrukcyjne maszyn muszą zapewnić, że ich eksploatacja, montaż oraz obsługa techniczna, przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu, będą przebiegać bez stwarzania zagrożenia dla ludzi. Przedsięwzięte środki muszą zmierzać do tego, aby ryzyko wypadku podczas przewidywanego okresu użytkowania maszyny, łącznie z czasem, w którym maszyna jest montowana i demontowana, było wykluczone.

 

 

 

Podczas projektowania i wykonywania maszyn oraz opracowywania instrukcji obsługi (dokumentacji techniczno-ruchowej DTR) producent musi uwzględnić nie tylko sytuacje normalnie występujące podczas użytkowania maszyny, ale również wszystkie inne sytuacje, których w sposób uzasadniony można oczekiwać. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalistów MASIL OUTSOURCING w zakresie dostosowywania do wymogów prawnych jesteśmy w stanie pomóc każdemu pracodawcy. Dzięki naszym działaniom udaje się przy niedużych nakładach uniknąć dużych inwestycji związanych np. z wymianą parku maszynowego. Kreatywność, duże doświadczenie i dobre materiały czynią z nas dobrego partnera w sytuacjach kiedy myślicie Państwo o polepszeniu istniejącego parku maszynowego lub o jego modernizacji.

Zainteresowała Cię oferta?

Zapraszamy do kontaktu!