PN-N 18001/OHSAS 18001

PN-N 18001/OHSAS 18001

System zarządzania BHP

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN – N – 18001/OHSAS 18001 to pożądany przez wiele firm i organizacji system, który ma na celu promocję bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach struktury systemu można definiować i monitorować zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników i dzięki temu wpływać na zmniejszenie wypadków przy pracy. W efekcie końcowym wdrożenie systemu powoduje nie tylko realizację przestrzegania przepisów prawa, ale istotnie przyczynia się do zmniejszenia kosztów i podniesienia ogólnej wydajności organizacji, która system posiada, a także znacząco wpływa na wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny firmy.

W celu poprawy warunków oraz podniesienia świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy MASIL OUTSOURCING pomoże Państwu wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN – N 18001/OHSAS 18001. Zadaniem wdrożonego systemu będzie cykliczna kontrola poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie, realizowana poprzez prowadzenie audytów kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwoli to również na skuteczną ocenę osób odpowiedzialnych i zarządzających, a także przyczyni się do zmniejszenia ryzyka ponoszenia ewentualnych nie zaplanowanych strat. Dzięki wdrożonemu systemowi zapewniacie Państwo swojej firmie, instytucji czy organizacji rozwój tożsamy z międzynarodowymi wymaganiami i standardami.

W ramach naszej usługi proponujemy Państwu:

pomoc we wdrożeniu systemu

systematyczne audyty wewnętrzne

audyty podwykonawców

pomoc w utrzymaniu istniejącego systemu