Oferta

OFERTA

Szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, analiza bezpieczeństwa maszyn
koordynacja BHP na budowach, wypadki i choroby zawodowe

Obsługa BHP dla firm – Masil Outsourcing

Zarządzanie bezpieczeństwem w firmie polega na podjęciu działań, które minimalizują ryzyko utraty zdrowia lub życia oraz wystąpienia wypadków przy pracy. Audyt BHP w firmie oraz ocena ryzyka zawodowego to tylko część naszych propozycji, jeżeli chodzi o BHP w budownictwie energetycznym i przemysłowym. Firma Masil Outsourcing zachęca do zapoznania się z ofertą.

Koordynacja BHP na budowach
Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, doradztwo w sporządzeniu…
Ocena ryzyka zawodowego
Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji w tym zakresie. Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy,…
Analiza bezpieczeństwa maszyn
Według danych statystycznych blisko 70% wypadków przy pracy związanych jest z obsługą maszyn. Taka też jest skala strat ludzkich, finansowych, materialnych które ponoszą firmy produkcyjne.…
Wypadki i choroby zawodowe
Pracodawco nie przeglądaj zmieniających się przepisów i orzecznictwa SN. My się tym zajmujemy. Prowadzimy dochodzenia powypadkowe wszystkich wypadków z jakimi styka się pracodawca. Dotyczy to…
Szkolenia BHP
Zgodnie z przepisami art.2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy…
Szkolenia BHP wstępne
Szkolenie wstępne musi zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy na stanowisku pracy.Składa się z dwóch części Instruktażu ogólnego oraz Instruktażu stanowiskowego. Odbycie szkolenia pracownik…
Szkolenia BHP okresowe
Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia. Pierwsze szkolenie okresowe osoby będące…