O nas

“Nasz Klient jest dla nas najważniejszy”

 

Masil Outsourcing

 

 

Kim jesteśmy?

Od 20 lat zajmujemy się obsługą firm w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu posiadamy specjalistyczną wiedzę i jesteśmy ekspertami w koordynowaniu i realizacji zadań zapobiegających występującym zagrożeniom dla zdrowia i życia w danym miejscu pracy.
Nasza oferta jest głównie skierowana do branży budowlanej, przemysłowej i energetycznej. Jednak prowadzimy szkolenia BHP również dla dużych korporacji, pracowników biurowych i innych branż.

Wasze bezpieczeństwo nasza satysfakcja

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zadbanie o odpowiedni przebieg szkoleń BHP w firmie. Kwestie związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy są niezwykle ważne nawet w przypadku pozornie bezpiecznej pracy biurowej. Polskie prawo reguluje, że obowiązkiem pracodawców jest przestrzeganie uregulowanych prawnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a ewentualne zaniedbania skutkują wysokimi karami finansowymi.
Szkolenie pracownika z Bezpieczeństwa i higieny pracy nie powinno stanowić jedynie formalnego obowiązku pracodawcy, ale powinno wynikać z troski pracodawcy o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom. Poprzez organizację szkolenia BHP dla swoich pracowników, pracodawca zapewnia pracownikom zapoznanie się z ewentualnymi zagrożeniami w środowisku pracy oraz na danym stanowisku.
Szkolenie BHP wstępne oraz okresowe szkolenia BHP to istotny element przygotowania pracownika do jego pracy.
MASIL OUTSOURCING to firma specjalizująca się w outsourcingu BHP nakierowanym w szczególności na budownictwo, energetykę i przemysł. Gwarantujemy specjalistyczne szkolenia i ocenę ryzyka na każdym stanowisku pracy.

Wykwalifikowana kadra specjalistów

Nasze usługi to między innymi dokładna analiza zakresu Państwa działalności oraz doradztwo w zakresie właściwych rozwiązań i działań zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy w Państwa firmie.
Nasza kadra to szereg specjalistów, którzy doskonale potrafią przeanalizować ryzyko na każdym stanowisku, a także znaleźć rozwiązania, które mogą zniwelować niepożądane koszty w przyszłości.

Dlaczego My? Dlaczego outsourcing BHP?

Uważamy, że dbałość o jakość i warunki pracy pracowników, a przede wszystkim bezpieczeństwo to główny czynnik sukcesu firm.
Outsourcing BHP to niezwykle korzystne rozwiązanie dla firm, zarówno tych mniejszych jak i większych przedsiębiorstw. Outsourcing to korzystanie z zewnętrznych zasobów m.in wiedzy, kompetencji i doświadczenia innych podmiotów. Wiele aspektów działalności firm wymaga zlecenia danych kwestii na zewnątrz. Ciągle zmieniające się przepisy i konieczność dostosowywania się do nich jest uciążliwe dla przedsiębiorstw.
Outsourcing BHP to przejęcie od Klienta całkowitej odpowiedzialności nad kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy a także opracowaniu i przygotowaniu stosownej dokumentacji.
Nasze usługi to także wyjaśnianie okoliczności wypadków podczas pracy. Kompleksowo zajmujemy się dochodzeniami powypadkowymi. Na życzenie Klienta możemy przygotować dokumentację i korespondencję z ZUS i GUS

Oferta 
 • Nasze usługi to kompleksowa obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in:
 • Realizacja zadań zapobiegających zagrożeniom zdrowia i życia.
 • Analiza bezpieczeństwa maszyn.
 • Ocena ryzyka zawodowego stanowisk oraz przygotowanie stosownej dokumentacji.
 • Szkolenia BHP oraz okresowe szkolenia BHP.
 • Dochodzenia powypadkowe i wiele innych.
Specjalizujemy się w koordynowaniu BHP na budowach

Jedną z istotnych składowych naszych usług jest koordynacja działań BHP w budownictwie przemysłowym.

 • Zajmujemy się kompleksowo obsługą firm w zakresie BHP na budowie m.in koordynujemy pracę poszczególnych wykonawców/podwykonawców na placu budowy.
 • Zajmujemy się doradztwem
 • Przygotowaniem dokumentacji a także sporządzaniem instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR).
 • Określamy wytyczne w zakresie prowadzenia robót oraz transportu i ruchu na budowie.
Ocena ryzyka zawodowego

Jedną z naszych usług jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego za pomocą różnych metod.

 • Identyfikujemy zagrożenia wszystkich stanowisk pracy.
 • Szczegółowo nakreślamy, kto i w jakim stopniu jest narażony na ryzyko na danym stanowisku.
 • Oceniamy ryzyko, proponujemy rozwiązania dotyczące redukcji ryzyka, oceniamy skuteczność obowiązujących zabezpieczeń, wskazujemy co można poprawić.
Ocena ryzyka zawodowego
 • Ocena ryzyka zawodowego to wieloetapowa analiza mająca na celu sprawdzenie możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na danych stanowisku pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego pozwala sprawdzić czy w firmie zastosowano wszelkie możliwe środki zapobiegające wypadkowi na danym stanowisku pracy.
 • Ocena ryzyka to także upewnienie się że prawdopodobieństwo, że pracownik ulegnie wypadkowi na danym stanowisku jest zminimalizowane w jak największym stopniu.
 • Ocena ryzyka jest fundamentem i narzędziem służącym ochronie zdrowia i życia pracownika, ale także może uchronić przed poniesieniem ogromnych strat finansowych i innych kłopotów dla pracodawcy w wyniku niespełnienia ustawowych obowiązków zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy.
 1. Zebranie informacji
  Do oceny ryzyka zawodowego niezbędne jest zebranie wielu informacji m.in: Jakie wykorzystuje się na danym stanowisku pracy urządzenia, maszyny, narzędzia i materiały?
 2. Identyfikacja zagrożeń
  Sprawdzenie czy na stanowiskach pracy mamy do czynienia np. śliskimi powierzchniami,ostrymi krawędziami, ruchomymi częściami maszyn, pracą na wysokości, wysokimi ciśnieniami, prądem elektrycznym, pyłem, substancjami chemicznymi, hałasem,drganiami, nieprawidłowym oświetleniem, przenoszeniem ciężarów, pracą w niewygodnej pozycji, stresem oraz wieloma innymi.
 3. Oszacowanie ryzyka
  Za pomocą różnych metod na podstawie zebranych danych i informacji
 4. Określenie działań ograniczających lub eliminujących całkowicie ryzyko.
 5. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.