E-learning

Szkolenia okresowe w języku polskim/angielskim:

 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Regulamin

 1. Warunkiem prawidłowego działania Platformy e- learningowej na nośniku użytkownika i możliwości uczestniczenia w wybranym szkoleniu jest posiadanie dostępu do sieci internetowej, przeglądarki internetowej oraz programów dodatkowych potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w platformie e-learningowej.
 2. Każdy użytkownik chcący wykonać szkolenie musi posiadać indywidualne firmowe/prywatne, aktywne konto e-mail. Adres e-mail należy podać wskazanej na stronie internetowej masil.pl osobie kontaktowej w celu uzyskania loginu oraz hasła do platformy.
 3. Dodatkowe informacje, które powinien podać użytkownik to imię i nazwisko oraz data urodzenia. Podanie tych danych jest konieczne do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu przez uczestnika szkolenia. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma Masil Outsourcing zobowiązuje się do nierozpowszechniania posiadanych danych osobowych użytkowników platformy.
 4. Każdy uczestnik szkolenia po otrzymaniu loginu i hasła do platformy e-learningowej uzyskuje możliwość dostępu do preferowanego kursu.
 5. Szkolenie składa się z wprowadzenia oraz modułów tematycznych, które uczestnik przechodzi po kolei. Po każdym module zamieszczone są quizy, które należy rozwiązać. Dodatkowo warunkiem dostępu do kolejnych modułów jest uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi z quizów zamieszczonych po aktywnych modułach.
 6. Czas trwania szkolenia nie powinien być krótszy od liczby godzin wskazanych w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – min. 16 godzin lekcyjnych w przypadku osób kierujących pracownikami oraz min. 8 godzin lekcyjnych w przypadku pracowników administracyjno-biurowych.
 7. Istnieje możliwość wydruku poszczególnych slajdów w wersji PDF. Jak również załączników szerzej odnoszących się do treści zamieszczonych w poszczególnych slajdach.
 8. Uczestnik po przejściu wszystkich modułów i upływie minimalnego czasu trwania szkolenia otrzymuje dostęp do testu egzaminacyjnego.
 9. Warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jest udzielenie min. 60% poprawnych odpowiedzi zawartych w teście egzaminacyjnym.
 10. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu będą wysłane za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na wskazany adres, w ciągu 7 dni roboczych od chwili ukończenia szkolenia na platformie szkoleniowej.

Ważne!

W przypadku osób prywatnych wymagana jest przedpłata na rachunek firmy Masil Outsourcing 49 9068 1013 0000 0000 0186 1410 za wybrany kurs na platformie e-learningowej.

Potwierdzenie wpłaty można przesłać do osoby kontaktowej podanej na stronie internetowej lub adres e-mailowy biuro@masil.pl. W przypadku firm współpracujących z firmą Masil Outsourcing preferowane jest zbiorcze rozliczenie za osoby, które wykonały kurs, za dany miesiąc kalendarzowy.