polska

Koordynacja BHP na budowach
Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich…
Ocena ryzyka zawodowego
Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji w tym zakresie. Zgodnie…
Analiza bezpieczeństwa maszyn
Według danych statystycznych blisko 70% wypadków przy pracy związanych jest z obsługą maszyn. Taka też jest skala strat ludzkich, finansowych,…
Wypadki i choroby zawodowe
Pracodawco nie przeglądaj zmieniających się przepisów i orzecznictwa SN. My się tym zajmujemy. Prowadzimy dochodzenia powypadkowe wszystkich wypadków z jakimi…
Szkolenia BHP
Zgodnie z przepisami art.2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy…
Szkolenia BHP wstępne
Szkolenie wstępne musi zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy na stanowisku pracy.Składa się z dwóch części Instruktażu ogólnego oraz…
Szkolenia BHP okresowe
Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia.…